Komerčním i soudním znalectvím se znalecký ústav Stavexis s.r.o zabývá od svého vzniku, tj. od roku 1992. V současné době činnost ústavu pokrývá celou oblast ekonomiky stavebnictví, tržního oceňování movitého a nemovitého majetku a stavebně expertizní činnosti.

Znalecké posudky a ocenění jsou zpracovávány pro fyzické a právnické osoby, orgány státní správy a samosprávy, Policii ČR a soudy všech úrovní, včetně soudů rozhodčích. Zvláště pro soudy jsou zpracovány odborně náročné znalecké příp. i revizní posudky jak v oblasti stavebně expertizní, tak v oblasti problematiky oceňování nemovitých věcí či obchodních závodů.

Pro specifický produkt oceňování pro záruky půjček, hypoték a dluhopisy je užívána metodika vycházející ze standardu IVS č.4 a navazující uživatelské směrnice. Metodika je průběžně doplňována o všechny nové poznatky a dohody, které vznikají v rámci evropského sdružení oceňovacích svazů (TEGoVA a IVSC).

Náš ústav je v systému oceňování Ústavu oceňování majetku a.s. České komory odhadců majetku (ÚOM ČKOM) agenturním střediskem pro Jihomoravský kraj. Činností agenturního střediska je regionální koordinace zakázek, zadávání zakázek jednotlivým znalcům, právnickým osobám a jejich následná kontrola.

Hlavní oblasti činnosti znalecké sekce

  • ocenění nemovitých věcí
  • ocenění obchodní závodů nebo jejich částí
  • oceňování nepeněžitých vkladů
  • ocenění pohledávek
  • ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech
  • zpracování dokumentů pro přeměny obchodních společností
  • přezkoumávání vztahů mezi propojenými osobami
  • zjišťování pojistné hodnoty
  • vyčíslení škod na stavebních objektech

Seznam finačních institucí akceptujících ocenění a znalecké posudky zpracované znaleckou kanceláří Stavexis, s.r.o., Brno:

 

MONETA Money Bank

Česká spořitelna

Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG

Waldviertler Sparkasse Bank AG

Oberbank AG

Raiffeisenbank

Trinity Bank

Banka CREDITAS

AKCENTA CZ

Exponank CZ

Kontakt

STAVEXIS, s.r.o. Žižkova 63
Brno
616 00
+420 541211596 stavexis@stavexis.cz